Main content
Current time:0:00Total duration:7:14

Video transcript

Mi već znamo da 2 na četvrti možemo napisati kao 1x2x2x2x2 i to će nam dati 16. Sada već možemo da zapitamo mnogo interesantnije pitanje. Šta mislite de će biti 2 na negativni četvrti. Možda Vas izazove da kažete: "To je -16", ali ne zaboravite šta operacije sa eksponentima pokušavaju da urade. Ovo nam pokazuje koliko puta ćemo pomnožiti 2 sa -1. Ali ovde ćemo pomnožiti -4.