Main content
Current time:0:00Total duration:4:50

Equivalent fraction word problem example 4

Video transcript

- Sara ima 48 $. Želi da uštedi 1/3 od tog novca za putovanje. Koliko dolara bi trebalo da sačuva za svoj put? Dakle, mi u šuštini želimo da razmišljamo o tome koliko je 1/3 od 48. Neka vam 48 posluži kao imenilac i pronađite razlomak ekvivalentan 1/3. Dakle, ono što se od nas očekuje u ovom zadatku je da kažemo, OK, mi želimo 1/3 njenog novca, ali želimo da napišemo izraz kao ekvivalentan razlomak u kojem će 48 da bude imenilac. Dakle to je jednako nečemu, nekoj praznini ovde. ovo je jednako nečemu kroz 48. Kako da dođemo do tog nečega kroz 48? Hajde, za trenutak da razmislimo o tome šta ovo znači. Dakle, 1/3, ako bi smo nacrtali 1/3 izgledala bi ovako. Možete da zamislite kutiju ili pitu, pretpostavljam. Recimo da je ovo moja pita koju sam podelio na tri parčeta. Hajde da je podelim na tri jednaka parčeta. I 1/3 je jedno od ova tri parčeta. To je ono što 1/3 znači. Sad, ako želimo da predstavimo to kao razlomak kroz 48, kako bi smo mogli to da uradimo? Moraćemo najpre da podelimo ovo na 48 delova. Kako da nešto podelimo na 48? Pa 3 puta 16 je 48, tako da ukoliko podelimo svaki od ovih delova na 16 parčića -- a neće biti jednostavno da ovde nacrtam, ali možete da zamislite. Hajde da vidimo, podelite ga na pola, sada smo ga podelili na četiri dela, sada ga podelite na osam. Na kraju će ovde biti gomila linija, ali možete da zamislite, da podelite svaki od ovih. Ako bi ste svaki od ovih delova podelili na dovoljno parčadi, imali bi ste 16 delova, tako da bi smo ovde imali 16. Imali bi ste 16 ovde, i još 16 ovde. A ja mogu da nastavim to da radim. Sada ću ovde zelenom da podelim. Ako bi smo nastavili da ga delimo, dobili bi smo 48, zato što bi ova prva trećina bila 16 delova, druga trećina bi bila 16, i treća trećina bi iznosila 16 delova. Sve zajedno, imali bi ste 48 delova. A sada, ova 1/3 šta ona predstavlja? Ona predstavlja 16 od 48. Ona predstavlja ovih 16 ovde. Predstavlja ovih 16 tamo, tako da je 1 kroz 3 potpuno ista stvar. Dakle, 1 kroz 3 je potpuno jednako sa 16 kroz 48. Rešili smo ovo prosto razmišljajući , nekako intuitivno, šta je 1/3 od 48, ali jedan način da se to uradi više -- pretpostavljam, metod da se to reši -- rekli bi smo, vidiš, da bi smo došli do imenioca, donjeg broja, od 3 do 48, množićemo sa 16. 3 puta 16 je 48. I to je doslovno proces dolaženja od 3 parčeta do 48 parčića. Moramo da pomnožimo sa 16. Moramo svako od naših parčadi da pretvorimo u 16 delova. To smo i uradili. Sad, ne možete samo imenilac da množite sa 16. Morate i brojilac da pomnožite istim brojem. Onda, ukoliko svaki od mojih delova sada postane 16 delova, onda će taj jedan deo sada biti 16. Jedan način da se ovo posmatra je da prosto kažete 3 puta 16 je 48, dakle1 puta 16 će biti moj brojilac, znači biće 16. Dakle, 1/3 je jednaka 16/48. A drugi način na koji možete o ovome da razmišljate, o kojem ćete da detaljnije učite kasnije, je da želimo 1/3 od 48, zar ne? Toliko je ona novca želela da uštedi za put. 1/3 od 48 je jednaka 1/3 puta 48. A kada pomnožite -- hajde ovako da napišemo-- 1/3 puta 48, a 48 se može zapisati kao razlomak 48/1. On bukvalno predstavlja 48 celih. A kada množite razlomke, možete samo da pomnožite brojioce. Znači to je jednako 48 kroz -- a onda samo pomnožite imenioce. 48/3, 1 puta 48 je 48. Pozabavićemo se ovime detaljnije u budućnosti. Ne brinite se ništa ukoliko vas sada ovo zbunjuje. U imeniocu, 3 puta 1 jesu 3, a 48 podeljeno na 3, odnosno 48/3 je jednako 16. Dakle, 1/3 od 48 je 16, ili 16/48 je 1/3. Nadam se da ste ovo razumeli.