If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Main content
Current time:0:00Total duration:1:07
AP.STATS:
UNC‑1 (EU)
,
UNC‑1.C (LO)
,
UNC‑1.C.1 (EK)
,
UNC‑1.C.2 (EK)
CCSS.Math:

Video transcript

Pitali smo dvadeset nastavnika koji je njihov omiljen predmet. Sedam nastavnika je reklo jezik. Tri nastavnika je reklo istorija. Devet nastavnika je reklo geometrija. Jedan nastavnik je rekao hemija. Niko nije rekao fizika. Napravi bar dijagram koji pokazuje omiljene predmete svih nastavnika. Dakle, dobili smo bar dijagram ovde gore. Da vidimo šta treba nacrtati. Dakle, niko nije rekao fizika. što me čudi, jer je fizika moj omiljeni predmet. Ali, nacrtajmo šta podaci kažu. Dakle, fizika - sada izgleda da je između nule i jedan. Dakle, moram da spustim fiziku dole na jedan. Hemija... oni kažu - da vidimo, Jedan nastavnik kaže hemija. Dakle, podižemo hemiju na jedan. Sada devet nastavnika kaže geometrija. Dakle, geometrija podignimo je gore do devet. Jedan nastavnik kaže hemija. O, već sam to rekao. Istorija, istorija. Tri nastavnika kažu istorija. Podignimo istoriju na tri. I onda jezik - sedam nastavnika kaže jezik. Podignimo to na sedam. I mislim da smo - ako nismo napravili nenamernu grešku, da smo gotovi. Da, vrlo dobro.