Current time:0:00Total duration:1:12
0 energy points
Studying for a test? Prepare with these 7 lessons on Congruence.
See 7 lessons

Geometric constructions: perpendicular line

Video transcript
PROBLÉM: Sestrojte přímku kolmou k dané přímce. Vezmu-li dva libovolné body na této přímce a mohu-li narýsovat přímku, která bude vždy stejně vzdálená od obou těchto bodů, pak to bude přímka kolmá k dané přímce - bude to vlastně kolmice, která půlí úsečku tvořenou těmito dvěma body. Je nám jedno, zda něco půlíme, ale záleží nám na tom, aby přímka byla kolmá. Tak kolmici narýsujme. Udělám kružítkem kruznici. A vyberu si právě tenhleten bod. Chci-li, mohu poloměr změnit. Ale zrovna tak jej mohu ponechat tak, jak je. Narýsuji další kružnici. Tentokrát její střed zvolim tam, kde první kruh naši přímku protíná. A poloměr zvolím tak, aby procházel prvním bodem. A tam, kde se ty dvě kružnice protínají Je bod, který je stejně vzdálen od obou středů, které jsem právě zkonstruoval. Nyní narýsuji přímku, která tyto dva body spojuje. A tato přímka bude kolmá k naší původní přímce.