Main content
Current time:0:00Total duration:2:01

Video transcript

Nacrtaj krug i obeleži poluprečnik, prečnik, centar i obim kruga. Nacrtaću krug, to neće biti baš dobro nacrtan krug ali mislim da će vam biti jasno. Dakle, to je moj krug. Obeležiću centar ovde i obeležiti ga sa "C" To je centar a ja ću nacrtati strelicu tu. To je centar kruga. zapravo, krug sam po sebi je skup svih tačaka koje su jednako udaljene od centra.