Main content
Current time:0:00Total duration:0:44

Worked example: Evaluating functions from graph

Video transcript

ZADATAK: "Dat je grafik funkcije f(x). Odrediti f(-1)." Dakle, ovaj grafik ovde je u suštini definicija naše funcije. On nam kaže: "Za date dozvoljene ulaze funkcije, koji su njeni izlazi" Dakle ovde se kaže Vidi, šta se dobija na izlazu ako je na ulazu x = -1? Dakle, x = -1 je ovde. x = -1, i vrednost grafika naše funkcije je 6, kada je x = -1. Dakle, možemo da kažemo da je f(-1) = 6. Zapisaću to ovde f(-1) = 6.