If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Main content
Current time:0:00Total duration:6:47

Video transcript

Mi smo u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu, koja je od ogromnog značaja za katoličanstvo. Ovde će papa služiti misu. Ali, možda je najpoznatija ova prostorija koju veće kardinala koristi za izbor novog pape. Svaka površina ovog prostora je dekorisana- od prelepih mozaika na podu - zidovi su oslikani freskama ranih renesansnih umetnika. Zid iza oltara je oslikao Mikelanđelo u svom poznijem periodu. I naravno, tavanica. I svi gledaju nagore istegnutih vratova. I naravno, veličanstvena je. Mi smo ovde kasnog popodneva julskog dana. Svetlo je difuzno, i čini da figure na freskama deluju tako dimenzionalno. Deluju kao skulpture. Možete zamisliti kako je to izgledalo kad je otkriveno 1520., nakon što je Mikelanđelo radio na tome godinama kako drugačije, kako revolucionarno su izgledale MIkelanđelove figure. Pa, on eje pre svega bio vajar, i sve do relativno skorog čišćenja tavanice nismo znali koliko je briljantan bio kao kolorista, ali za njega, linija, crtanje i klesanje figura u boji je imalo prioritet. Vidite tu izvanrednu sposobnost da izrazi i snagu i eleganciju u isto vreme. Poseduju harizmatičnu masivnost i prisutnost, ali i osećaj elegancije i idealne lepote. Pa hajde da opišemo šta gledamo