If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Main content
Current time:0:00Total duration:4:20

Video transcript

(muzika) Ljudi vole jasno određene odgovore. Mi zaista želimo da imamo jasnu sliku svega što vidimo. Ljudi koji se bave istorijom umetnosti ponajviše. Ali ljudi takođe vole da stvaraju. Volimo da stvaramo umetnost. Jedno od najstarijih umetničkih dela na svetu, do sada pronađenih je mala ženska figurina, nekad jednostavno nazvana "Ženski akt" ali ipak opšte poznata kao Venera iz Vilendorfa, ime koje u svakom slučaju nema smisla ali zaista govori o objektivima kroz koje gleda naša kultura. Stekla je ime Venera kada je pronađena 1908. u jednom selu u Austriji, zvanom Vilendorf. Ona je visoka samo oko 11 cm i datira od pre oko 25,000 godina. Znači zaista je stara. I u muzeju u Beču gde je mi gledamo, u Istorijskom Nacionalnom muzeju, obavili su je tamom, u staklenoj vitrini, osvetljenoj odozgo. Spoljašnjost izgleda kao Grčki hram i na njoj piše "Venera iz Vilendorfa" I zapravo, u hramu postoji malo dugme, jer, setite se da je ovo muzej nauke, sa puno dece, a deca vole da pritiskaju dugmiće. I kada ga pritisnu, belo svetlo na figurini postane crveno i počne mala muzika sa flaute. Naravno da mi nemamo predstave da li su ovi ljudi slušali muziku niti kakva bi bila ta muzika. To je zapravo samo pokušaj da se popune sve praznine Mi ne znamo skoro ništa o njoj. Ne znamo zašto je napravljena, niti ko je napravio. Ono što mi imamo je figura bez virtualnog opisa. Ona je, u određenim pogledima, antropološki objekat više nego umetnički objekat. imenujući je po jednoj boginji antičke Grčke, po boginji ljubavi, Veneri, mi smo joj pripisivali određeno značenje- značenje božanske figure na neki način povezane sa plodnošću. Sada mi nemamo nikakvog razloga da verujemo da je to tačno. Pretpostavljam da imamo malo bolje objašnjenje, a to je da je ovo samo jedna od mnogobrojnih ženskih figura koja je pronađena iz ovog perioda. To je period Ledenog Doba. I ona je jedna od prvih figurativnih skulptura koje smo videli. Zanimljivo je to da su skoro sve skulpture koje su bile pronađene, bile ženske figure. Treba da kažemo da su sve figure koje su pronađene do sada ženske figure i da su nage. Ali one su različitih oblika. Neke preuveličavaju grudi i kukove ali neke druge su mršave Ali možda će za deset ili za sto godina istoričari umetnosti i arheolozi pronaći muške figure. Tako da je sve ovo nagađanje, sve što možemo da vidimo jeste sama figura. Hajde da pogledamo malo bolje. Ona nema stopala i ima vrlo mršave ruke, koje podiže visoko do svojih grudi. I nema crte lica. Ovo je zajedničko skoro svim pronađenim figurama iz ovog peroda Postoji pažljivi prikaz kose, ili možda pletenog šešira koji je na njenoj glavi. Neki arheolozi su sugerisali da to što nosi može biti šešir od trske. Oh, evo muzike i crvenog svetla. Tako je. Mala devojčica je upravo pritisla dugme. Šake su artikulisane jedva primetno, definišući prste. Arheolozi koji su ovo pažljivo proučili, sugerisali su da je možda preuveličavanje stomaka, grudi i glave, koji su loptastog oblika u celini, delimično rezultat prirodnog oblika kamena. Ovo je objekat od krečnjaka. Ona je simetrična. I svakako nije nešto što je trebalo da stoji uspravno, kako ste spomenuli da nema stopala. Ali ovo je figura koja bi lako stala u šaku. I imate utisak da je ovo nešto što je bilo namenjeno da se drži, možda nosi u džepu, nešto poput toga. Ona ne staje komotno u šaku. Znamo da je bila prvobitno obojena oker farbom, vrstom crvene farbe. Izvan toga je teško reći puno više. Tako da ćemo nastaviti da budemo fascionirani njome. Istoričari umetnosti će nastaviti da pokušavaju da nađu odgovore. I na neke načine, siguran sam, mi ćemo uvek upadati u zamku refletktujući naše sopstvene interese i sopstvene potrebe dok pokušavamo da razumemo ovaj objekat. Nisam siguran da ćemo ga ikada u potpunosti razumeti ili biti u stanju da povratimo njegova originalna značenja. Ne. (muzika)